Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

safety1st.com.gr

Το παρόν (μαζί με τα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτό) σας ενημερώνει για τους όρους υπό τους οποίους μπορείτε να κάνετε χρήση της ιστοσελίδας μας safety1st.com.gr (η «Ιστοσελίδα» μας), ως επισκέπτης. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους χρήσης της Ιστοσελίδας μας (εφεξής οι «Όροι Χρήσης») πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας η οποία φέρει αμιγώς ενημερωτικό χαρακτήρα. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας δηλώνετε ότι αποδέχεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης και ότι συμφωνείτε να τους τηρείτε. Επιπρόσθετα, η πρόσβαση και χρήση της Ιστοσελίδας μας διέπεται και από το έγγραφο της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Cookies της Ιστοσελίδας μας με την οποία αποτελούν ενιαίο κείμενο. Εάν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης, δε θα πρέπει χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και να πλοηγήστε σε αυτή.

 1. Πληροφορίες για εμάς
  Την Ιστοσελίδα αυτή διαχειρίζεται η εταιρεία Β&Μ Σκαρμούτσος ΑΕ με έδρα Ανδρέα Μεταξά 6, 14564, Κ. Κηφισιά ΑΦΜ : 094051177 (εφεξής η «Εταιρεία» «εμείς» ή «μας»). Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον όμιλο εταιρειών και τα εμπορικά σήματα Dorel Juvenile, ανατρέξτε στη διεύθυνση www.doreljuvenile.com ή επικοινωνήστε μαζί μας στο e-mail info@safety1st.com.gr ή στο τηλέφωνο 2106241300.
 2. Προϊόντα, κατηγορίες και κατάλογος προϊόντων που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα μας
  2.1. Με την πλοήγησή σας στην Ιστοσελίδα μας έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τα προϊόντα safety 1st (εφεξής το/τα «Προϊόν/ντα»). Έχετε τη δυνατότητα να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα είτε επιλέγοντας μία από τις κατηγορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας στην είτε μέσω του καταλόγου που υπάρχει αναρτημένος σε αυτή, προκειμένου να αποκτήσετε πληρέστερη εικόνα τους. Με την επιλογή της αντίστοιχης κατηγορίας Προϊόντος σας παρουσιάζεται η φωτογραφία του Προϊόντος, μία σύντομη περιγραφή τους καθώς και αναφορά στα εξαρτήματα τα οποία δύνανται να προσθέσουν ιδιότητες στα Προϊόντα. Παράλληλα έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στον συνολικό κατάλογο των Προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει περισσότερες λεπτομέρειες για τα Προϊόντα, μέσω φωτογραφιών, παρουσίαση των εξαρτημάτων που δύναται να εφαρμοστούν σε αυτά και να τους προσδώσουν ιδιότητες ανάλογα στα μεγέθη ή άλλα κριτήρια τα οποία εμφανίζονται στον κατάλογο αλλά και βασικές πληροφορίες για την τοποθέτησή τους.
  2.2. Οι περιγραφές των προϊόντων, οι αντίστοιχες κατηγορίες καθώς και ο συνολικός κατάλογος των Προϊόντων που εμφανίζονται και προβάλλονται στην Ιστοσελίδα μας βασίζονται στο υλικό που εκδίδεται από τους κατασκευαστές και προμηθευτές των Προϊόντων. Έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε πρόσβαση και να ενημερωθείτε από τον κατάλογο που προβάλλεται στην Ιστοσελίδα μας, ενώ σε ορισμένα Προϊόντα υπάρχουν ειδικότερες οδηγίες χρήσης από τον κατασκευαστή που τα ακολουθούν στη συσκευασία τους.
  2.3. Η εμφάνιση των Προϊόντων κατά την αγορά τους από τα φυσικά μας καταστήματα δύνανται να διαφέρουν από τις φωτογραφίες τους οι οποίες προβάλλονται στην Ιστοσελίδα μας, λόγω των ειδικότερων συνθηκών φωτισμού κατά τη φωτογράφηση ή/και επιμέλεια των εικόνων ενώ τελούν υπό την επιφύλαξη τυχόν ακούσιων τυπογραφικών λαθών, ελλείψεων ή/και τεχνικών διακοπών λειτουργίας της Ιστοσελίδας. Η Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τη μη διαθεσιμότητα των προϊόντων ή και τυχόν αποκλίσεις ως προς το χρώμα, την ποιότητα ή την εμφάνισή τους.
  2.4. Ο σκοπός της χρήσης των προϊόντων ως εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας αποτελεί τον σκοπό για τον οποίο κάθε Προϊόν διατίθεται στο εμπόριο από τα φυσικά καταστήματα. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τις συνέπειες από τη μη προσήκουσα χρήση των Προϊόντων σύμφωνα με τον σκοπό για τον οποίο διατίθενται. Σε κάθε περίπτωση η προβολή των Προϊόντων μέσω της Ιστοσελίδας δεν αποτελεί εξαντλητική ενημέρωση σχετικά με την χρήση τους. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις ιδιότητες των προϊόντων ή την προτεινόμενη χρήση τους, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο info@safety1st.com.gr.
  2.5. Σημειώνεται ότι ενδέχεται ορισμένα ή και όλα τα προϊόντα που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα ή/και τον κατάλογο να μην είναι διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή είτε από εμάς είτε σε καταστήματα του δικτύου διανομέων, πωλητών ή/και αντιπροσώπων μας, λόγω εξάντλησης αποθεμάτων, έλλειψης ή άλλης αιτίας.
  2.6. Η Εταιρεία δε φέρει ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιονδήποτε τρίτο ως προς την καταλληλότητα των προϊόντων για τον σκοπό που τα προορίζετε.
  2.7. Η Εταιρεία, επίσης, δεν εγγυάται την ακρίβεια ή αξιοπιστία οποιωνδήποτε πληροφοριών ή περιεχομένου σχετικά με οποιαδήποτε προϊόντα ή διαφημίσεις προϊόντων που περιλαμβάνοντα στην Ιστοσελίδα και σε ενημερωτικά μέρη αυτής, εφόσον προέρχονται ή/και συντάσσονται από τρίτα πρόσωπα, τα οποία φέρουν και την ευθύνη του σχετικού περιεχομένου.
 3. Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας
  3.1. Παρέχουμε προσωρινή πρόσβαση στον Ιστοσελίδα μας και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχονται σε αυτόν χωρίς προειδοποίηση (βλ. παρακάτω).
  3.2. Δεν ευθυνόμαστε απέναντί σας ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο εάν για οποιονδήποτε λόγο η Ιστοσελίδα μας δεν καθίσταται διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.
  3.3. Ενδέχεται κατά καιρούς να περιορίσουμε την πρόσβαση σας ή οποιουδήποτε τρίτου στο σύνολο ή σε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας, ενεργώντας εύλογα, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια.
  3.4. Εάν επιλέξετε ή σας δοθεί κάποιος κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στο πλαίσιο των διαδικασιών ασφαλείας μας, πρέπει να αντιμετωπίζετε τις πληροφορίες αυτές ως εμπιστευτικές και να μην τις γνωστοποιείτε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποτεδήποτε οποιονδήποτε κωδικό αναγνώρισης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης, είτε τον έχετε επιλέξει εσείς είτε τον έχουμε χορηγήσει εμείς, εάν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους.
  3.5. Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ρυθμίσεων που σας εξασφαλίζουν πρόσβαση στον Ιστοσελίδα μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο είναι ενήμερα για τους παρόντες όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.
  3.6. Είστε υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ρυθμίσεων που σας εξασφαλίζουν πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας. Είστε επίσης υπεύθυνοι να διασφαλίσετε ότι όλα τα άτομα που έχουν πρόσβαση στον Ιστοσελίδα μας μέσω της σύνδεσής σας στο διαδίκτυο είναι ενήμερα για τους παρόντες όρους και ότι συμμορφώνονται με αυτούς.
  3.7. Στόχος μας είναι να ενημερώνουμε τακτικά τον Ιστοσελίδα μας. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε το περιεχόμενό του ανά πάσα στιγμή, ωστόσο δεν έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε, ακόμα κι αν ανά διαστήματα θεωρηθεί τυχόν ανεπίκαιρο. Διατηρούμε το δικαίωμα, εάν προκύψει ανάγκη, να αναστείλουμε την πρόσβαση στον Ιστοσελίδα μας ή να διακόψουμε την πρόσβαση σε αυτόν επ’ αόριστόν.
 4. Απαγορευμένες Χρήσεις
  4.1. Η χρήση της Ιστοσελίδας μας επιτρέπεται μόνο για νόμιμους σκοπούς. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε τον Ιστοσελίδα:
  α. Με τρόπο που παραβιάζει οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή νομοθεσία ή κανονισμό
  β. Με τρόπο παράνομο ή απατηλό ή που σκοπεί στην παρανομία ή την απάτη
  γ. Για να αποστείλετε, να λάβετε εν γνώσει σας, να ανεβάσετε, να κατεβάσετε, να χρησιμοποιήσετε ή να επαναχρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο δεν συμμορφώνεται με τις Προδιαγραφές Περιεχομένου (βλ. παρακάτω)
  δ. Για να μεταδώσετε ή να εξασφαλίσετε την αποστολή μη ζητηθείσας ή μη εξουσιοδοτημένης επικοινωνίας ή προωθητικού υλικού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας για την προσέλκυση πελατείας (spam), ή/και
  ε. Για να διανείμετε εν γνώσει σας οποιοδήποτε υλικό που περιέχει ιούς, trojan horses, worms, timebombs, keystroke loggers, spyware, adware ή οποιοδήποτε άλλο επιβλαβές πρόγραμμα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που προορίζεται να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε δικτύου επικοινωνιών λογισμικού ή υλισμικού (hardware) υπολογιστή.
  4.2. Επιπλέον συμφωνείτε:
  α. να μην αναπαράγετε, αντιγράφετε ή μεταπωλείτε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των παρόντων όρων,
  β. να μην εισέρχεστε χωρίς άδεια, να μην παρεμβαίνετε αυθαίρετα, να μην βλάπτετε ή διαταράσσετε (i) οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας, (ii) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο στο οποίο είναι αποθηκευμένη η Ιστοσελίδα μας, (iii) οποιοδήποτε λογισμικό που χρησιμοποιείται για την παροχή της Ιστοσελίδας μας, ή (iv) οποιονδήποτε εξοπλισμό ή δίκτυο ή λογισμικό που ανήκει ή χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε τρίτο.
 5. Προδιαγραφές περιεχομένου
  4.1 Οι παρούσες Προδιαγραφές Περιεχομένου για το τυχόν περιεχόμενο που παρέχετε στην Εταιρεία μας μέσω της Ιστοσελίδας μας, για παράδειγμα σε περίπτωση όταν συμπληρώνετε τη φόρμα επικοινωνίας μας (“αναρτήσεις”).
  4.2 Πρέπει να συμμορφώνεστε τόσο με το πνεύμα όσο και με το γράμμα των ακόλουθων προδιαγραφών. Οι προδιαγραφές ισχύουν το σύνολο αλλά και για το επιμέρους περιεχόμενο των αναρτήσεων.
  4.3 Οι αναρτήσεις πρέπει:
  α) να είναι ακριβείς (όταν αναφέρονται σε γεγονότα),
  β) να είναι ειλικρινείς (όταν με αυτές αποτυπώνονται απόψεις)- και
  γ) να συμμορφώνονται με την ισχύουσα νομοθεσία και τη νομοθεσία κάθε χώρας από την οποία αναρτώνται.
  4.4 Οι αναρτήσεις δεν πρέπει:
  α) να περιέχουν υλικό το οποίο είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο,
  β) να περιέχουν υλικό το οποίο είναι άσεμνο, προσβλητικό, μισητό ή εμπρηστικό,
  γ) να περιλαμβάνουν υλικό σεξουαλικού περιεχομένου,
  δ) να επιδοκιμάζουν ή να προωθούν τη βία,
  ε) να προωθούν διακρίσεις με βάση τη φυλή, το φύλο, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την αναπηρία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή την ηλικία,
  στ) να παραβιάζουν οποιοδήποτε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου,
  ζ) να είναι παραπλανητικές,
  η) να παραβιάζουν οποιαδήποτε νομική υποχρέωση έναντι τρίτου, όπως συμβατικό καθήκον ή καθήκον εμπιστευτικότητας,
  θ) να υποστηρίζουν ή να προωθούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα,
  ι) να είναι απειλητικές, να καταχρώνται ή να παραβιάζουν την ιδιωτική ζωή άλλου ή να προκαλούν ενόχληση, ταλαιπωρία ή άσκοπη ανησυχία,
  ια) να είναι πιθανό να παρενοχλήσουν, να αναστατώσουν, να φέρουν σε δύσκολη θέση, να ανησυχήσουν ή να ενοχλήσουν οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο,
  ιβ) να χρησιμοποιούνται για να παραστήσει κάποιος άλλο πρόσωπο ή για να παρερμηνεύσουν την ιδιότητα ή την διασύνδεση/σχέση με οποιοδήποτε πρόσωπο,
  ιγ) να δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονται από εμάς, όταν αυτό δεν ισχύει,
  ν) να υπερασπίζονται, να υποστηρίζουν, να προωθούν ή να επικουρούν οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα όπως (αποκλειστικά ενδεικτικά) την παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή παράνομης χρήσης υπολογιστών.
 6. Διαδραστικές Υπηρεσίες
  6.1. Ενδέχεται κατά καιρούς να παρέχονται μέσω της Ιστοσελίδας διαδραστικές υπηρεσίες, όπως η φόρμα επικοινωνίας μας(“διαδραστικές υπηρεσίες”).
  6.2. Όταν παρέχουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία, θα σας παρέχουμε σαφείς πληροφορίες σχετικά με το είδος αυτής, αν αυτή υπόκειται σε έλεγχο και εποπτεία και ποιας μορφής έλεγχος και εποπτείας χρησιμοποιείται (συμπεριλαμβανομένου του αν πρόκειται για ανθρώπινη ή τεχνική παρέμβαση).
  6.3. Επιδιώκουμε πάντοτε να αξιολογούμε τυχόν κινδύνους για τους χρήστες (και ιδίως όταν πρόκειται για παιδιά) από τρίτους οι οποίοι κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας που παρέχονται στην Ιστοσελίδα, και αποφασίζουμε κατά περίπτωση κατά πόσο αρμόζει έλεγχος και εποπτεία της εν λόγω υπηρεσίας (συμπεριλαμβανομένου του τι είδους εποπτεία θα πρέπει να χρησιμοποιείται) βάσει των συγκεκριμένων κινδύνων. Ωστόσο, δεν έχουμε καμία υποχρέωση να παρακολουθούμε, να ελέγχουμε ή να εποπτεύουμε οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας, και ρητώς αποποιούμαστε της ευθύνης μας για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία τυχόν προκύπτει από τη χρήση οποιασδήποτε διαδραστικής υπηρεσίας εκ μέρους Χρήστη σε αντίθεση με τις Προδιαγραφές Περιεχομένου, είτε αυτή η υπηρεσία εποπτεύεται είτε όχι.
  6.4. Η χρήση οποιασδήποτε εκ των διαδραστικών υπηρεσιών μας από ανήλικους (δηλ. πρόσωπα κάτω των 18 ετών) απαγορεύεται. Συμβουλεύουμε τους γονείς να απαγορεύουν στα παιδιά τους να χρησιμοποιούν οποιαδήποτε διαδραστική υπηρεσία διατίθεται και να ενημερώνουν τα παιδιά τους για το πώς πρέπει να εξασφαλίζουν την ασφάλεια τους στο διαδικτυακό περιβάλλον, καθώς οποιαδήποτε εποπτεία υπόκειται σε σφάλματα. Όπου πράγματι εποπτεύουμε μια διαδραστική υπηρεσία, θα σας παρέχουμε τα μέσα με τα οποία μπορεί να επικοινωνείτε με τον επόπτη, για την περίπτωση που τυχόν προκύψει κάποια ανησυχία ή δυσκολία.
 7. Αναστολή και διακοπή
  7.1. Διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίζουμε, κατά την διακριτική μας ευχέρεια, εάν και πότε έχει λάβει χώρα κάποια παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης κατά την χρήση της Ιστοσελίδας μας. Σε περίπτωση παραβίασης διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε κατάλληλη ενέργεια.
  7.2. Τυχόν αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με τους παρόντες Όρους Χρήσης μπορεί να επιφέρει τη λήψη οποιασδήποτε από τις παρακάτω ή και το σύνολο των παρακάτω ενεργειών και μέτρων εκ μέρους μας:
  α. άμεση, προσωρινή ή μόνιμη άρση του δικαιώματός σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα.
  β. άμεση, προσωρινή ή μόνιμη αφαίρεση οποιουδήποτε περιεχομένου έχει ανέβει στην Ιστοσελίδα.
  γ. προειδοποίηση προς εσάς.
  δ. εκκίνηση νομικών ενεργειών εναντίον σας για την αναζήτηση αποζημίωσης (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εύλογων διοικητικών και νομικών εξόδων) η οποία προκύπτει από την παραβίαση ή/και περαιτέρω νομικές ενέργειες εναντίον σας
  ε. γνωστοποίηση των σχετικών πληροφοριών σε δικαστικές αρχές, εφόσον εύλογα κρίνουμε ότι είναι απαραίτητο
  στ. αποκλείεται πάσα ευθύνη μας για ενέργειες οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε συνέχεια της παραβίασης των παρόντων όρων. Τα μέτρα και οι ενέργειες που περιγράφονται στους παρόντες όρους δεν εξαντλούν τις ενδεχόμενες ενέργειές μας και διατηρούμε τη δυνατότητα να προβούμε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια την οποία ευλόγως κρίνουμε κατάλληλη.
 8. Δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας
  8.1. Η Εταιρεία είναι κάτοχος ή δικαιούχος άδειας χρήσης όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Ιστοσελίδα και στο υλικό που δημοσιεύεται σε αυτόν, τα οποία προστατεύονται από νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και διεθνείς συμβάσεις. Επιφυλασσόμαστε παντός δικαιώματός μας ως προς τα ανωτέρω.
  8.2. Μπορείτε να εκτυπώνετε αντίγραφα και να κατεβάζετε τμήματα και αποσπάσματα από οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας μας μόνο για προσωπική σας χρήση. Δεν μπορείτε να διανείμετε ηλεκτρονικά τα τυχόν κατεβασμένα αποσπάσματα παρά μόνο για σκοπούς αποθήκευσης ή δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας στον δικό σας υπολογιστή.
  8.3. Δεν επιτρέπεται να μεταβάλλετε τα έντυπα ή ηλεκτρονικά αντίγραφα οποιουδήποτε υλικού που εκτυπώσατε ή κατεβάσατε με οποιονδήποτε τρόπο, και δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε εικονογραφήσεις, φωτογραφίες, βίντεο ή ηχητικές ακολουθίες ή τυχόν γραφικά χωριστά από τυχόν συνοδευτικό κείμενο.
  8.4. Δεν πρέπει να αφαιρείτε ή να τροποποιείτε επισημάνσεις που υποδεικνύουν την ύπαρξη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων, εμπορικών ονομασιών ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας από την Ιστοσελίδα μας ή το υλικό που λαμβάνεται μέσω αυτού.
  8.5. Πρέπει πάντα να αναφέρετε την ιδιότητά μας (και την ιδιότητα τυχόν συνεργάτη) ως συγγραφέα του υλικού που αφορά στην Ιστοσελίδα μας.
  8.6. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε οποιοδήποτε μέρος του υλικού της Ιστοσελίδας μας για εμπορικούς σκοπούς χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια από εμάς ή τους δικαιοπάροχους μας.
  8.7. Εάν εκτυπώσετε, αντιγράψετε ή κατεβάσετε οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μας κατά παράβαση των παρόντων όρων χρήσης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα μας θα αίρεται αμέσως και θα πρέπει, κατ’ επιλογή μας, να επιστρέψετε ή να καταστρέψετε οποιαδήποτε αντίγραφα του υλικού που έχετε δημιουργήσει.
  8.8. Σημειώστε επίσης ότι, σύμφωνα με τις Προδιαγραφές Περιεχομένου που ορίζονται παραπάνω, πρέπει να διασφαλίζετε ότι τυχόν Περιεχόμενο που υποβάλλεται προς την Ιστοσελίδα και μέσω αυτού δεν παραβιάζει πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα επί βάσεων δεδομένων ή εμπορικά σήματα οποιουδήποτε άλλου προσώπου.
  8.9. Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σας ή τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων, παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αμέσως. Η ειδοποίησή σας θα πρέπει να περιέχει, μεταξύ άλλων: (1) περιγραφή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που πιθανολογείται ότι καταπατούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, (2) περιγραφή της πιθανολογούμενης παραβίασης, (3) περιγραφή της τοποθεσίας όπου εντοπίζεται το υλικό που πιθανολογείται ότι προσβάλλει το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, (4) τα στοιχεία επικοινωνίας σας.
 9. Αξιοποίηση πληροφοριών και περιεχομένου
  9.1. Οι πληροφορίες, το περιεχόμενο και το λοιπό υλικό που προβάλλονται στην Ιστοσελίδα μας δεν προορίζονται ως συμβουλές επί των οποίων θα πρέπει να βασίζεστε. Αποποιούμαστε κάθε ευθύνης και υποχρέωσης που απορρέει από την τυχόν εμπιστοσύνη σας στην αξιοπιστία των ως άνω εκ μέρους οποιουδήποτε επισκέπτη της Ιστοσελίδας μας ή οποιουδήποτε τυχόν λαμβάνει υπόψη τις πληροφορίες και το περιεχόμενό του.
  9.2. Συμφωνείτε να μας αποζημιώσετε έναντι κάθε απώλειας ή ζημίας που θα υποστούμε ή δαπάνης ή εξόδων που τυχόν θα επιβαρυνθούμε, εφόσον απορρέουν από τυχόν αξιώσεις που εγείρονται εναντίον μας από τρίτους και προκύπτουν από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, το περιεχόμενό του ή/και τυχόν Περιεχόμενο που υποβάλλεται σε αυτόν ή/και μέσω αυτού (εκτός εάν τελούμε σε παραβίαση οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, εφόσον η παραβίαση αυτή δεν προκλήθηκε από τη χρήση της Ιστοσελίδας μας).
  9.3. Συμφωνείτε να μας απαλλάξετε και να μας αποζημιώσετε έναντι κάθε αξίωσης που τυχόν εγείρεται από εσάς ή από πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό σας ή σε συνεννόηση μαζί σας, ως προς οποιαδήποτε ευθύνη, που απορρέει από ενέργειες που έγιναν από εμάς ή από τους εργολάβους, αντιπροσώπους ή υπαλλήλους μας κατά την εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, τις πληροφορίες και το περιεχόμενό του ή/και τυχόν Περιεχόμενο που υποβάλλεται σε αυτόν ή/και μέσω αυτού.
 10. Εγγύηση
  10.1.Οι εγγυήσεις των προϊόντων παρέχονται (α) από τους πωλητές των προϊόντων (εγγύηση εκ του νόμου) και (β) από την κατασκευάστρια εταιρεία (εμπορική εγγύηση που διέπεται από τους όρους που αναφέρονται στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα της εγγύησης του κάθε προϊόντος – εφόσον συντρέχει περίπτωση). Υπογραμμίζεται ότι τα προϊόντα παρέχονται από τους πωλητές τους με βάση τις αντικειμενικές και υποκειμενικές προδιαγραφές που αναφέρονται στην περιγραφή τους στην Ιστοσελίδα ή/και στις οδηγίες χρήσεις που συνοδεύουν αυτά. Τα προϊόντα οφείλουν να συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές αυτές, ωστόσο, ο πωλητής, η εταιρεία μας ή ο κατασκευαστής δεν γνωρίζουν και δεν εγγυώνται την ανταπόκριση των προϊόντων αυτών σε συγκεκριμένες ατομικές σας ανάγκες ή/και συνθήκες.
  10.2. Η Εταιρεία μας, ως επίσημος αντιπρόσωπος και διανομέας της Dorel UK Ltd για τα Προϊόντα ενδέχεται ανά περίπτωση να αναλάβει την εκπλήρωση μέρους των υποχρεώσεων που απορρέουν από την εμπορική και μόνον εγγύηση της κατασκευάστριας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται εντός της εν λόγω εγγύησης, ωστόσο, για να ασκήσετε τα δικαιώματα που απορρέουν από την εγγύησή σας, υπό τους όρους που προβλέπονται στα σχετικά συνοδευτικά έγγραφα, θα πρέπει να απευθύνεστε στο κατάστημα από το οποίο προμηθευτήκατε το προϊόν και όχι απευθείας σε εμάς. Σημειώνεται ότι πέρα από την παρεχόμενη από την κατασκευάστρια εταιρεία εμπορική εγγύηση, η Εταιρεία μας δεν παρέχει δική της εμπορική εγγύηση ή επέκταση αυτής.
  10.3. Για την παροχή της εγγύησης, ο χρόνος εγγύησης αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνον από την ημερομηνία της απόδειξης/τιμολογίου αγοράς, ενώ ενδέχεται να ισχύουν ειδικότεροι όροι που βρίσκονταν σε εφαρμογή κατά την ημερομηνίας αγοράς του προϊόντος από το εκάστοτε κατάστημα, πέραν των υποχρεώσεων που τίθενται κατ’ ελάχιστον από το νόμο. Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη σε σχέση με την προσήκουσα συμμόρφωση της κατασκευάστριας ή των πωλητών των προϊόντων στις υποχρεώσεις τους που τίθενται από το νόμο σε σχέση με την πώληση και τις εγγυήσεις.
 11. Ευθύνη
  11.1. Το υλικό που εμφανίζεται στην Ιστοσελίδα μας μας παρέχεται χωρίς καμία εγγύηση ή προϋπόθεση ως προς την ακρίβειά του. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, αποκλείουμε με το παρόν ρητά κάθε ευθύνη μας για οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια ή ζημία οποιουδήποτε είδους, όπως και αν προκύπτει και είτε προκαλείται από αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε από αντισυμβατική συμπεριφορά είτε άλλως, ακόμη και αν ήτο προβλέψιμη, που υπέστη οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα άμεσα ή έμμεσα σε σχέση με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, οποιασδήποτε ευθύνης για απώλεια εσόδων, απώλεια πελατείας, απώλεια κερδών ή συμβάσεων, απώλεια αναμενόμενων αποταμιεύσεων, απώλεια δεδομένων, απώλεια φήμης και σπατάλη χρόνου διαχείρισης. Επιπλέον δεν αναλαμβάνουμε καμία εγγύηση, δεν προβαίνουμε σε καμία δήλωση ούτε παρέχουμε διαβεβαίωση για οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στο παρόν και δεν απορρέει ευθέως και αναγκαστικά από το νόμο και το εφαρμοστέο δίκαιο.
  11.2. Η ευθύνη μας για θετική ζημία περιορίζεται στο ποσό που κατέβαλε το πρόσωπο που χρησιμοποιεί την Ιστοσελίδα μας και υπέστη την εν λόγω ζημία (εάν υπάρχει) κατά τους 12 μήνες που προηγούνται της νομικής ενέργειας στην οποία ερείδεται η σχετική αξίωση.
  11.3. Ο παρών όρος δεν αφορά στην ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που προκύπτει από αμέλειά μας, ούτε την ευθύνη μας για απάτη ή δόλιες ψευδείς δηλώσεις, ούτε οποιαδήποτε άλλη ευθύνη που δεν μπορεί να αποκλειστεί ή να περιοριστεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
 12. Πληροφορίες σχετικά με εσάς και τις επισκέψεις σας στην Ιστοσελίδα μας
  12.1. Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που σας αφορούν, σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου και Πολιτική Cookies μας. Με τη χρήση της Ιστοσελίδας μας, δηλώνετε ότι έχετε ενημερωθεί για την εν λόγω Πολιτική, αποδέχεστε το περιεχόμενό της και εγγυάστε ότι όλα τα δεδομένα που παρέχετε είναι ακριβή.
  12.2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των παρόντων όρων και των όρων της Πολιτικής Απορρήτου, υπερισχύουν οι διατάξεις των παρόντων όρων.
 13. Ιοί, παράνομη πρόσβαση (hacking) και άλλα αδικήματα

13.1. Δεν πρέπει να κάνετε παράνομη χρήση της Ιστοσελίδας μας εισάγοντας εν γνώσει σας (ή μεταφέροντας δεδομένα, αποστέλλοντας ή ανεβάζοντας οποιοδήποτε υλικό που περιέχει) ιούς, Trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware, logic bombs ή άλλο υλικό, προγράμματα ή παρόμοιο κώδικα υπολογιστή που είναι κακόβουλο, τεχνολογικά επιβλαβές ή σχεδιασμένο να επηρεάσει αρνητικά τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού/υλισμικού (hardware) υπολογιστή της Ιστοσελίδας μας. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μας, στον διακομιστή στον οποίο είναι αποθηκευμένη η Ιστοσελίδα μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων που συνδέεται με την Ιστοσελίδα μας. Δεν πρέπει να επιτίθεστε στην Ιστοσελίδα μας μέσω άρνησης παροχής υπηρεσιών (DoS) ή κατανεμημένης άρνησης παροχής υπηρεσιών (DDoS).
13.2. Παραβίαση του ως άνω όρου ενδέχεται να συνιστά ποινικό αδίκημα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η Εταιρεία μας θα προβαίνει σε αναφορά οποιασδήποτε τέτοιας παραβίασης στις αρμόδιες αρχές και θα συνεργάζεται με αυτές γνωστοποιώντας την ταυτότητά σας, εφόσον χρειάζεται. Σε περίπτωση παραβίασης, το δικαίωμά σας να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας παύει αυτοδικαίως.
13.3. Δεν ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από κατανεμημένη άρνηση παροχής υπηρεσιών (DDoS), ιούς ή άλλο τεχνολογικά επιβλαβές υλικό που μπορεί να μολύνει τον εξοπλισμό του υπολογιστή σας, τα προγράμματα υπολογιστών, τα δεδομένα ή άλλη συσκευή σας λόγω της χρήσης της Ιστοσελίδας μας από εσάς ή της λήψης οποιουδήποτε υλικού που προβάλλεται σε αυτήν ή σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα που συνδέεται με αυτήν.

 1. Σύνδεση με την Ιστοσελίδα μας
  14.1. Δεν μπορείτε να δημιουργείτε (υπερ)συνδέσμους (links) προς την Ιστοσελίδα μας, ούτε να θέτετε αυτόν σε πλαίσιο σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας. Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε του δικαιώματος να αφαιρούμε την άδεια σύνδεσης αναιτιολόγητα, αζημίως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
  14.2. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακαλέσουμε τυχόν άδεια δημιουργίας υπερσυνδέσμων και πλαισίωσης χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Ο δικτυακός τόπος μέσω του οποίου πραγματοποιείτε τυχόν σύνδεση με την Ιστοσελίδα πρέπει να συμμορφώνεται πλήρως με τις Προδιαγραφές Περιεχομένου που καθορίζονται στους παρόντες όρους.
  14.3. Εάν επιθυμείτε να κάνετε οποιαδήποτε χρήση του υλικού της Ιστοσελίδας, πέρα από αυτή που ορίζεται παραπάνω, παρακαλούμε επικοινωνείτε μαζί μας.
 2. Σύνδεσμοι της Ιστοσελίδας μας
  15.1. Η Ιστοσελίδα συνδέεται μέσω υπερσυνδέσμων (hyperlinks/links) με άλλες ιστοσελίδες το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από εμάς (οι «Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες»). Στις ιστοσελίδες αυτές συγκαταλέγονται και μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, Instagram, Youtube), μέσω των οποίων μπορείτε επίσης να αλληλεπιδράτε, στα οποία ενδέχεται να διατηρεί λογαριασμό η Εταιρεία, αλλά στις υπηρεσίες των οποίων δεν διατηρεί έλεγχο. Όπου η Ιστοσελίδα μας παραπέμπει σε άλλες ιστοσελίδες και πηγές που παρέχονται από τρίτους, οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο προς ενημέρωσή σας.
  15.2. H Εταιρεία δεν εγγυάται την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιροποίηση, αλήθεια, ακρίβεια ή ποιότητα του περιεχομένου που αναρτάται στις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες, ούτε ενστερνίζεται, αποδέχεται, ελέγχει ή εγκρίνει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των Συνδεδεμένων Ιστοσελίδων, στις οποίες παραπέμπεστε μέσω υπερσυνδέσμων, και δεν υποχρεούται να πράττει τα ανωτέρω, ούτε φέρει ευθύνη για αυτό ή για τυχόν απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί εξαιτίας ή με αφορμή τη χρήση τους ή εξαιτίας ή με αφορμή τις πωλήσεις προϊόντων μέσω αυτών.
  15.3. Για οποιοδήποτε θέμα δύναται να προκύψει ενδεικτικά σε σχέση με περιεχόμενο ή με τη χρήση Συνδεδεμένης Ιστοσελίδας καλείσθε να απευθύνεστε απευθείας στον ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της εκάστοτε Συνδεδεμένης Ιστοσελίδας.
 3. Τροποποίηση των παρόντων όρων
  Διατηρούμε το δικαίωμα να προβαίνουμε σε αναθεώρηση των παρόντων Όρων Χρήσης ανά πάσα στιγμή. Είναι δική σας ευθύνη να ελέγχετε το παρόν έγγραφο κατά διαστήματα για να λαμβάνετε γνώση τυχόν αλλαγών, καθώς αυτές είναι δεσμευτικές για εσάς. Ορισμένοι από τους όρους που περιέχονται στους παρόντες Όρους Χρήσης ενδέχεται να αντικαθίστανται από όρους ή ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σε άλλα μέρη στην Ιστοσελίδα μας.
 4. Δίκαιο και δικαιοδοσία
  Οι παρόντες Όροι Χρήσης έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το ελληνικό δίκαιο και διέπονται από αυτό. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε αξίωση που προκύπτει από ή σχετίζεται με την επίσκεψη στην Ιστοσελίδα μας θα είναι τα δικαστήρια της Αθήνας. Διατηρούμε το δικαίωμα να ασκήσουμε αγωγή εναντίον σας για παραβίαση των παρόντων Όρων Χρήσης στη χώρα διαμονής σας ή σε οποιαδήποτε άλλη σχετική χώρα.
 5. Επικοινωνία
  Εάν έχετε οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας. Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας.