Εγγύηση 24 Μηνών

Όροι και προϋποθέσεις

Η 24μηνη εγγύησή μας αντικατοπτρίζει την εμπιστοσύνη μας στην υψηλή ποιότητα του σχεδιασμού, της μηχανικής, της παραγωγής και της απόδοσης των προϊόντων μας. Επιβεβαιώνουμε ότι αυτό το προϊόν κατασκευάστηκε σύμφωνα με τις τρέχουσες ευρωπαϊκές απαιτήσεις ασφάλειας και προτύπων ποιότητας που ισχύουν για αυτό το προϊόν και ότι αυτό το προϊόν δεν έχει ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή κατά τη στιγμή της αγοράς του.

Υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο παρόν, οι καταναλωτές στις χώρες όπου αυτό το προϊόν έχει πωληθεί από θυγατρική του Ομίλου Dorel ή από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή μεταπωλητή, μπορούν να επικαλεστούν αυτήν την εγγύηση.

Η 24μηνη εγγύησή μας καλύπτει όλα τα κατασκευαστικά ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή όταν χρησιμοποιούνται σε κανονικές συνθήκες και σύμφωνα με το εγχειρίδιο χρήσης μας για περίοδο 24 μηνών από την ημερομηνία της αρχικής λιανικής αγοράς από τον πρώτο τελικό πελάτη. Για να ζητήσετε επισκευές ή ανταλλακτικά στο πλαίσιο της εγγύησής μας για ελαττώματα στα υλικά και την κατασκευή, πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς, που έγινε εντός 24 μηνών πριν από το αίτημα για σέρβις.

Η 24μηνη εγγύησή μας δεν ισχύει για ελαττώματα που προκαλούνται από κανονική φθορά, ζημιές που προκαλούνται από ατυχήματα, καταχρηστική χρήση, αμέλεια, πυρκαγιά, επαφή υγρών ή άλλη εξωτερική αιτία, ζημιά που οφείλεται σε μη συμμόρφωση με το εγχειρίδιο χρήσης, ζημιά που προκαλείται από χρήση με άλλο προϊόν, ζημιά που προκαλείται από σέρβις από οποιονδήποτε δεν είναι εξουσιοδοτημένος από εμάς ή εάν το προϊόν έχει κλαπεί ή εάν κάποια ετικέτα ή αριθμός αναγνώρισης έχει αφαιρεθεί από το προϊόν ή έχει αλλάξει. Παραδείγματα φυσιολογικής φθοράς περιλαμβάνουν τροχούς και ύφασμα που έχουν φθαρεί από την τακτική χρήση και τη φυσική διάσπαση των χρωμάτων και των υλικών λόγω της κανονικής γήρανσης του προϊόντος.

Τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση ελαττωμάτων:

Σε περίπτωση που προκύψουν προβλήματα ή ελαττώματα, το πρώτο σημείο επικοινωνίας σας είναι ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή πωλητής λιανικής που αναγνωρίζεται από εμάς. Η 24μηνη εγγύησή μας αναγνωρίζεται από αυτούς(1). Πρέπει να προσκομίσετε την απόδειξη αγοράς, η οποία έγινε εντός 24 μηνών πριν από το αίτημα σέρβις. Είναι πιο εύκολο να λάβετε το αίτημα σέρβις σας προεγκεκριμένο από εμάς. Εάν υποβάλετε έγκυρη αξίωση βάσει αυτής της εγγύησης, ενδέχεται να ζητήσουμε να επιστρέψετε το προϊόν σας στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή λιανοπωλητή που αναγνωρίζετε από εμάς ή να μας στείλετε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες μας. Θα πληρώσουμε για την αποστολή και για την επιστροφή του φορτίου εάν ακολουθηθούν όλες οι οδηγίες. Ζημιές ή/και ελαττώματα που δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας ούτε από τα νόμιμα δικαιώματα του καταναλωτή ή/και ζημιές και/ή ελαττώματα σε σχέση με προϊόντα που δεν καλύπτονται από την εγγύησή μας μπορούν να αντιμετωπιστούν με εύλογη χρέωση.

Δικαιώματα του καταναλωτή:

Ένας καταναλωτής έχει νόμιμα δικαιώματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τους καταναλωτές, τα οποία μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Τα δικαιώματα του καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία δεν επηρεάζονται από την παρούσα εγγύηση.

T

Αυτή η εγγύηση παρέχεται από την Dorel Netherlands. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην Ολλανδία με αριθμό εταιρείας 17060920. Η εμπορική μας διεύθυνση είναι Korendijk 5, 5704 RD Helmond, Ολλανδία και η ταχυδρομική μας διεύθυνση είναι P.O. Box 6071, 5700 ET Helmond, The Netherlands.

Τα ονόματα και τα στοιχεία διεύθυνσης άλλων θυγατρικών του ομίλου Dorel βρίσκονται στην τελευταία σελίδα αυτού του εγχειριδίου και στον ιστότοπό μας για τη σχετική μάρκα.

(1) Προϊόντα που αγοράζονται από λιανοπωλητές ή εμπόρους που αφαιρούν ή αλλάζουν ετικέτες ή αριθμούς αναγνώρισης θεωρούνται μη εξουσιοδοτημένα. Προϊόντα που αγοράζονται από μη εξουσιοδοτημένους λιανοπωλητές θεωρούνται επίσης μη εξουσιοδοτημένα. Δεν ισχύει καμία εγγύηση για αυτά τα προϊόντα καθώς δεν μπορεί να εξακριβωθεί η γνησιότητα αυτών των προϊόντων.

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το Bebeconfort! Σας προσφέρουμε μια εγγύηση 24 μηνών για όλα τα προϊόντα μας. Η ομάδα φροντίδας καταναλωτών μας θα σας βοηθήσει σε περίπτωση προκλήσεων που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε με το προϊόν σας.